TestOx För män

Gå tillbaka till Magazine

Allt fler män lider av testosteronbrist. Hos den vuxne mannen är testosteron nödvändigt för att underhålla det som har byggts upp under puberteten, det vill säga bland annat muskulatur och kroppsbehåring.

Fortsatt påverkan av testosteron är också nödvändigt för flera hjärnfunktioner som sexuell lust och intresse, stämningsläge och psykisk energi. Testosteronproduktionen minskar med åren och lågt testosteron är förknippat med en rad negativa hälsoaspekter hos män. Att tillföra kroppen rent testosteron är ofta en dålig lösning, dels är det svårt att reglera jämna nivåer och allt för höga halter är inte heller bra. Dessutom upphör kroppens egna produktion av testosteron om man tillför hormonet under längre tid.

En normal testosteronnivå i blodet ligger mellan 12 och 35 nmol/l och varierar över dygnet. Nivåerna kan vara upp till 30 procent högre på morgon mellan klockan 07.00-10.00 jämfört med andra tider på dygnet. Den lägsta testosteronnivån är vanligen 18.00 till 22.00. Dessa variationer är mest tydliga hos yngre män och jämnas ut med åldern. Vilken roll dygnsrytmen har är ännu inte känt. Då referensvärdena för testosteron är standardiserade efter morgonvärdena är det viktigt att alltid ta blodprov för mätning på morgonen.

Testosteronnivåerna hos män sjunker från 40 års ålder med i genomsnitt 0,4 procent per år. Minskningen av testosteronnivåerna varierar mellan män och påverkas mer av andra sjukdomar och övervikt än av ökad ålder. Huvuddelen av alla friska män har normala testosteronnivåer, även när de kommit upp i 80 – 90 årsåldern.

Utseende och prestation

Testosteronet gör att mannen bibehåller kroppsbehåringen. Det ökar också aktiviteten i talgkörtlarna och reglerar därmed hudkvaliteten.

Kroppens sammansättning, det vill säga andelen muskler och andelen fett, är starkt beroende av testosteronnivåerna. Testosteron stimulerar dels nybildning av muskelprotein som bygger upp muskler, dels minskar det upplagring av fett i fettcellerna.

Testosteron tycks också påverka nybildning av fett och muskelceller. Kroppstillväxt hos en person med testosteronbrist består i högre omfattning av fettceller. Hos en person med högre testosteronhalt ökar snarare muskelmassan.

Testosteron är också nödvändigt för uppbyggnad och underhåll av skelettet. Vid testosteronbrist minskar benmassan och detta ökar risken för benbrott.

Sexualitet och förmågan att kunna få barn

Testosteron är nödvändigt för en normal sexlust och erektionsförmåga. Om testosteronnivåerna minskar till en nivå under den normala minskar den sexuella driften och även intresset för sex. Förmågan att få och behålla en erektion minskar när testosteronnivåerna faller ytterligare. Ett tecken på testosteronbrist kan vara avsaknad av morgonerektioner. Vid testosteronbrist kan män även uppleva både svårigheter att få utlösning och att ejakulatvolymen (spermadosen) minskas. Det senare beror på att de körtlarna som skapar merparten av ejakulatvätskan är beroende av testosteron för att fungera normalt. Vid normala testosteronnivåer lönar det sig inte att öka nivåerna mer, då man inte får någon ytterligare ökning av den sexuella förmågan.

Testosteron produceras i testiklarna och här är nivån av testosteron hundrafalt högre än i övriga kroppen. Den höga halten av testosteron i testiklarna är nödvändig för en normal spermiebildning. Vid behandling med testosteron uppnås normala nivåer i blodet och i kroppens vävnader. Däremot uppnås inte de extremt höga nivåer som normalt finns i testiklarna. Därför kan inte testosteronbehandling användas för att stimulera spermiebildning. Spermiebildning sker via insöndring av hormonerna LH och FSH. Om en man har testosteronbrist orsakad av brist på LH och FSH tillförs istället dessa.

Mentalt och känslomässigt välbefinnande

Testosteron har effekt på det centrala nervsystemet och påverkar den sexuella lusten. Effekten har även en positiv påverkan på välbefinnande, intellekt, prestation, arbetslust och humör.

 

Ett bättre och nyttigare alternativ är därför testox från bättre hälsa. Testox är en produkt, anpassad för både män och kvinnor som önskar bibehålla goda nivåer av testosteron. Huvudmålgruppen är givetvis män över 30 år och/eller de som önskar få en extra kick i sin träning och sexliv. Testox innehåller tribulus och damiana som bidrar till ökad sexlust samt maca som upprätthåller naturlig sexuell aktivitet och energi. Testox innehåller även zink som är viktig för att bibehålla normala nivåer av testosteron, l-arginin för god cirkulation och blodtillförsel, rosenrot för normal cirkulation och sexuell funktion samt ginseng för ökad vitalitet, ökad mental och fysisk energi samt normaliserad blodcirkulation. Alla ingredienser har i oberoende studier visat sig stödja ovan nämnda funktioner. Testosteronbrist tros lika bakom en rad folksjukdomar och symtom såsom minskad sexuell  lust och förmåga samt trötthet och orkeslöshet kan vara en indikator på lågt testosteron. Vid brist avtar i regel den psykiska energin och man blir nedstämda och lättirriterade.

Andra symtom på testoteronbrist hos män kan vara att muskelmassan plötsligt minskar medan fettmängden ökar, särskild i buken. På grund av detta kan risken öka för diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter. Vid långvarig testosteronbrist kan även skelettet bli urkalkat. Andra mer extrema symtom är svettningar och bröstutveckling. Vi som testat testox är mycket nöjda och nu kan vi erbjuda det till Sveriges bästa pris.