Stroke A-K-U-T

Gå tillbaka till Magazine

Gör AKUT-testet: Lär dig, och andra, att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke.

Här kan du se en kort film om varningssignalerna vid stroke. Lär dig känna igen signalerna och  gör AKUT-testet här på sidan. Hjälp oss att sprida AKUT-testet så att vi kan rädda fler liv.

  • Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
  • Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
  • Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
  • Tiden är dyrbar.

Är de några av ovanstående påståenden som stämmer så ring genast efter ambulans (112) när du ser någon som har drabbats.